RSS Feed tweeter facebook

تاریخ :2013 آگوست 28 - 9:30 ب.ظ بازدید: 19,113 کد:6825
 
ضرورت تشکیل وزارت زنان؛ نگاهی به تجربه مالزی

مالزی- پایک نیوز: از دهه ی 1980 میلادی تاکنون، زنان در سراسر جهان در ائتلاف ها و شبکه های مختلفی گردهم آمده اند تا درباره ی مشکل تبعیض، نابرابری و خشونت ایجاد آگاهی کنند. آنان از چارچوب حقوق بشر برای مبارزه برای حقوق زنان در عرصه های خانواده، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی استفاده کرده اند. از نتایج مهم همایش چهارم جهانی زن در پکن که در سال 1995 برگزار شد، اعلامیه و برنامه ی اقدام آن بود. این دو سند تجلی تعهد جامعه ی جهانی به پیشبرد و توانمندسازی زنان، و حذف موانع موجود در حوزه های عمومی و خصوصی است که مشارکت کامل زنان را به لحاظ تاریخی محدود کرده اند. برنامه ی اقدام، سه هدف راهبردی مرتبط با حقوق بشر زنان را مطرح می سازد: اشاعه و صیانت از حقوق بشر در ارتباط با زنان با اجرای کامل کلیه ی اسناد حقوق بشر (به ویژه کنوانسیون حذف کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان)، تضمین برابری و عدم تبعیض طبق قانون و در عمل، و تحقق آشنایی با قوانین. دولت ها اصل مسئولیت را بر دوش دارند اما افراد، سازمان ها و بنگاه ها نیز در اتخاذ اقدامات ملموس برای بهبود زندگی زنان سهم مهمی دارند.

به نظر می رسد بعد از حل موضوع هسته ای، موضوع حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان جدی ترین موضوعی است که گریزی برای پردازش تمام قد به آن وجود ندارد. لذا با توجه به تأکید همه جانبه ی دین مبین اسلام و رهبر فرزانه ی ایران به موضوع زنان و خانواده و جایگاه و مسائل آن در جامعه اسلامی، روا نیست که در مجامع جهانی محکوم به نقض حقوق زنان شویم. امروز داشتن تفـکری جامع وانجام مطالعات و پژوهش های علمی و برنامه های اجرائی برای دستیابی به جایگاه واقعی زن و خانواده مسلمان، در مقابله با جایگاه غیرواقعی که جهان غرب و سکولار برای زن و خانواده تعریف و فراهم آورده ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. امروز دیگر زمان جبران کم کاری ها و عقب ماندگیها و پی گیری مطالبات شرعی و قانونی زن و خانواده ی مسلمان ایرانی است. برای دستیابی به چنین آرمانی باید ساز و کارهای اجرائی آن فراهم آید و در این راستا پرهیز از موازی کاری ها سازمان ها و نهادهای مختلف و اتخاذ رویکردی فرابخشی که تمام قوای مجریه و مقننه و قضاییه را دربرگیرد ضرورتی موکد است. تأسیس وزارت خانه ی زنان و خانواده با هدف توسعه ی جامعه، و در راستای اهداف متعالی اسلامی و انسانی راهکاری قابل تأمل است.

همانطور که در نوشته پیشین هم بدان اشاره شد، پیشنهاد می شود که طرح مطالعاتی و پژوهشی جامعی، به منظور استفاده از تجارب و دستاوردهای کشورهایی همچون مالزی که سال هاست چنین وزارت خانه ای تأسیس کرده اند، تدوین شود. انجام چنین طرح پژوهشی می تواند در تدوین و اجرای ایده ی تشکیل وزارت زنان و خانواده در ایران بسیار مفید واقع گردیده ، و از اتلاف هزینه های مادی و غیر مادی جلوگیری نماید.

در همین راستا مطالعه ی همه جانبه ی وزارت زنان مالزی به عنوان مهمترین و قابل تأمل ترین گزینه پیشنهاد می گردد:

مزایای  مطالعه ی الگوی مالزی:

مالزی به دو دلیل شاید گزینه ی برتر مطالعاتی باشد (که البته این به معنای اجتناب از مطالعه ی کشورهای دیگری که تجربه ی وزارت زنان را داشته اند نیست). اول این که مالزی دارای حکومتی با نگرش اسلامی است، لذا در مقام مقایسه با کشورهای سکولار قطعاً از اولویت بیشتری به دلیل تناسب بیشتر دینی و فرهنگی برخوردار است. دوم این که مالـزی یکی از پیشرفته ترین کشورهای مسـلمان محسوب می شود و در طی نیم قرن اخـیر توانسته است اقدامات مهمی در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ارتباط با زنان انجام دهد. لذا در مقایسه با دیگر کشورهای مسلمان که تجربه ی برپایی وزارت زنان را داشته اند، مالزی از اولیت بیشتری برای مطالعه برخوردار است.

معایب و چالشهای الگوی وزارت زنان و خانواده در مالزی:

عملکرد این وزارتخانه بیشتر در خدمت زنان شهری بوده است تا زنان روستایی، و البته بیشترهم در راستای خدمت رسانی به زنان شهری مالایی عمل کرده است. در خصوص زنان مالایی هم گره ای از مشکلات اساسی آنها مثل فقر، پدیده چند همسری بین مردان مالایی و خشونت زنان برنداشته است. چیزی که توسط این وزارتخانه بیشتر حاصل شده ایجاد یک الگو از زن واقعی در قالب زن مسلمان- مدرن شهری است که با واقعیت مالزی با توجه به چند فرهنگی بودن آن و قشر زنان روستایی آن فاصله زیادی دارد. مدرنیزم اسلامی به شکل خیلی افسارگسیخته وارد زندگی زنان شده و آنها را تبدیل به مصرف کننده های صرف خانه نشین کرده که طبقه ی شاغلشان هم نتوانسته اند آنطور که باید در طبقه ی تولیدکننده ی کشور وارد شوند ونقششان بیشتر در کارهای اداری و خدماتی باقی مانده است. به نظر می رسد زن مالزیایی الگوی بی نقصی  برای زن و حتی زنان مسلمان نیست. زن مسلمان مالزیایی زنی است که به نقش تولید مثلی اش بیشتر از نقش های دیگرش توجه، تبلیغ و سرمایه گذاری  شده است. باید توجه داشت که داشتن رویکردی پویا در این باب بسیار ضرورت دارد. بدین علت که حتماً باید نقاط قوت عملکردی و تجارب ایشان را در اختیار گرفت و معایب و نگاههای ناقصشان را به برخی مقولات پس زد.

با مطالعه ای اجمالی و اکتشافی در وزارت زنان مالزی میتوان موارد زیر را به عنوان مرامنامه مصوب مشاهده کرد:

 چشم انداز:

رسیدن به برابری جنسیتی و دستیابی به قله ی عدم تبعیض جنسیتی در ابعاد مختلف اجتماعی اقتصادی سیاسی؛ و توسعه خانواده به عنوان پایه و اساسی ضروری جهت دستیابی به جامعه ای توسعه یافته.

ماموریت:

ادغام دیدگاه زنان و جامعه به جریان اصلی توسعه ی ملی و تقویت نهاد خانواده در جهت بهبود رفاه اجتماعی.

هدف:

توسعه ی جامعه ای مرفه از طریق به اشتراک گذاری مسئولیت توسعه ی استراتژیک و ارائه ی خدمات اجتماعی کارآمد و موثر از طریق اتخاذ تدابیر زیر:

1-افزایش مشارکت و نقش فعال زنان، خانواده ها و انجمن های غیر دولتی به عنوان همکاران و ذی نفعان؛

2-اهمیت دادن به حفظ حقوق زنان، خانواده ها  به صورت منصفانه و بی طرفانه و بدون عنصرتبعیض؛

3-گسترش فرصت های برابر برای زنان در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی؛

4-تقویت نهاد خانواده  از طرق مختلف از جمله  تشویق و ترغیب جوانان در تشکیل خانواده و حمایت از خانواده ها در حل بحران ها و تداوم و بقای بیشتر؛

5-تدارک دیدن  سیستم های پشتیبانی به طور مؤثر.

استراتژی ها:

1-حصول اطمینان ازاین که  دیدگاه  فراجنسیتی، منافع و مصالح خانواده در تدوین سیاست ها و برنامه ریزی و اجرای برنامه ها به صورت یکپارچه  اعمال شده است.

2-تقویت اجرای ارزش های خانواده در جامعه، با همکاری نزدیک با سازمان های دولتی، سازمان های خصوصی و غیر دولتی

3-ارائه ی قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود در راستای اطمینان از بقا، حفاظت و پیشرفت زنان وخانواده ها

4-انجام برنامه های تحقیق و توسعه در زمینه جنسیت، جمعیت، خانواده و توسعه جامعه به منظور ترویج رویکردهای نوآورانه در برنامه ریزی و توسعه ی برنامه.

5- توسعه و تقویت پایگاه اجتماعی گروه هدف به منظور برنامه ریزی جامع و یکپارچه، و همچنین نظارت و ارزیابی برنامه ها

6-بهبود مهارت ها و دانش و توانمند سازی گروه های هدف در راستای توانمند سازی ایشان در مشارکت مؤثر در توسعه ی ملی

7-افزایش و تنوع فرصت ها برای گروه های هدف در جهت بهبود برنامه های توسعه ی اجتماعی و اقتصادی از طریق سازمان های اجرائی.

8-راه اندازی و تقویت شبکه ای از سطوح ملی و بین المللی به منظور تبادل اطلاعات، تجربیات و تخصص ها

9-ایجاد مکانیزم های نظارت و ارزیابی برای بهبود سیاست ها و اجرای برنامه

10-برای زنان و خانواده ها. (ICT) گسترش دسترسی به تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

11-تحکیم و تقویت ارائه ی خدمات به گروه هدف در همه ی سطوح از طریق مدیریت منابع انسانی و مالی و تکنولوژی مطلوب

12-جمع آوری و انتشار اطلاعات در مورد امکانات و خدمات موجود در سازمان های مختلف، برای کمک به زنان و خانواده ها جهت تسریع و بهبود در فرآیند به دست آوردن خدمات لازم.

* نویسنده: لیلا مجدانی دانشجوی دکتری مطالعات زنان دانشگاه یو ام  مالزی.

در این زمینه بیشتر بخوانید:  تشکیل وزارت زنان و خانواده، رویا یا واقعیت؟،  سخنی با رئیس جمهوری: علوم انسانی را به اهلش بسپارید

diggfacebookmyspacestumbleupontwitter
 

نظر شما

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>