This page was exported from paycnews.com [ http://paycnews.com ]
Export date: Fri Jan 18 20:42:33 2019 / +0000 GMT

بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان؛ نگاهی به تجربه مالزیمالزی: کمبود منابع فسیلی و آثار زیانبار استفاده از این گونه منابع برای محیط زیست  در کنار هزینه های سرسام آور تامین انرژی در جهان امروز باعث شده است تا بهینه سازی مصرف انرژی ازامری انتخابی خارج شده و به امری اجباری و حتی اضطراری تبدیل شود.  از این رو امروزه سیاستگذاری و اجرای طرح های ملی ومنطقه ای در زمینه  بهینه سازی مصرف انرژی به عنوان یکی از اولویت های اساسی کشورهای مطرح شده است در این میان مدیریت مصرف بهینه انرژی در ساختمان یکی از محورهای اساسی سیاست بهینه سازی مصرف انرژی به شمار می آید. یکی از کشور های نسبتا موفق در امر بهینه سازی مصرف انرژی در منطقه شرق آسیا بویژه در مبحث انرژی در بخش ساختمان کشور مالزی است که با در پیش گرفتن سیاستهای ابتکاری و اجرای طرح های ملی گامهای نسبتا موثری در این زمنیه برداشته است  و به نظر می رسد بهره گیر ی از این تجربیات می تواند راهگشای حل برخی مشکلات در این مسیر در سایر کشورها باشد.

سیاست انرژی در مالزی

سیاست انرژی در مالزی بهینه سازی روش ها در سه حوزه اصلی یعنی تولید انرژی، توزیع انرژی و مصرف انرژی است. دراین حوزه بخش مدیریت مصرف از برجستگی خاصی برخوردار است . عمده تلاش مالزی در این عرصه کاهش وابستگی به منبع نفت در تامین انرژی  ومتنوع سازی منابع انرژی بوده است . چرا که طبق برآوردهای صورت گرفته مالزی  تنها تا 19 سال دیگر نفت و تنها تا 33 سال دیگرگاز دارد .در حال حاظر 16 درصد انرژی در مالزی از هیدروالکتریک بدست می آید و مابقی ازنفت و گاز تامین می شود. از سال 2005 سیاست استفاده از بیوزیست- انرژی وانرژی های تجدید پذیر از جمله بیو دیزل و تولید سوخت از روغن پالم در دستور کار قرار گرفته است . اما تمامی این تلاش ها توام با عزم جدی دولت مالزی برای بهینه کردن مصرف انرژی بوده  وطرح های بسیاری در این زمنیه اجرا شده  ونتایج قابل توجهی در پی داشته است .

بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان در مالزی

درمالزی تاکید خاصی بر نظارت بر ساخت وساز با در نظر گرفتن اولویت کاهش مصرف انرژی شده است و اداره GBI  که گواهی ساختمانی صادر می کند در کنار شاخص های مختلف از جمله نوآوری ،کیفیت مصالح، کارایی در مصرف آب ونمای خارجی و داخلی، به کارایی ساختمان به لحاذ میزان مصرف انرژی تاکید و پافشاری زیادی می کند.از این رو علاوه بر اجباری کردن کاهش مصرف انرژی در ساخمتان های دولتی و تجاری از طریق ابزارهایی چون ثابت نگهداشتن دمای سرمایشی ساختمان ها در حد بالاتر از 25 درجه اقدامات بسیاردیگری در جهت بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر در ساختمان ها تجاری و دولتی بعمل آورده اند.

طرح خانه های سبز در مالزی 

این طرح هرچند بیشترین هدفگذاری خود را بر کاهش آثار زیست محیطی در ساختمان سازی قرار داده است اما موضوع کاهش مصرف انرژی نیز مورد اهتمام قرار داشته است ودولت مالزی به ساختمانهایی که این اصول را رعایت کنند معافیت مالیاتی در نظر می گیرد بعلاوه  دولت مالزی با اجرای پروژه BSEEP  طرح افزایش کارایی انرژی در ساختمان را بطور جدی در دستور کار قرار داده است که با همکاری UNDP  اجرا شده است .

طرح کارایی انرژی   

با اجرای این طرح گام های بلندی در زمینه  بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها در مالزی برداشته شده است . طبق یافته های مجریان این طرح 5 علت عمده مانع کارایی انرژی در ساختمانها عبارتند از موانع ساختاری و نهادی ،موانع قانونی و سیاستگذاری ،موانع مالی ،موانع فرهنگی و موانع تکنیکی و فنی بوده است لذا در این راستا اقدامات خوبی صورت گرفته  و برا ی هرکدام اقدامات جداگانه ای به عمل آمده است . برای عملی کردن این طرح دولت در سه سطح تعین استاندارد ها ،سیستم ها و قواعد ساختمان سازی ،اطلاع رسانی و اگاهی بخشی و ارتقای فرهنگ عمومی ، و انجام تحقیقات و خدمات ومشاوره های  فنی  فعالیت های موثری به عمل آورده است  .

عمده ترین ضوابطی که طرح کارایی انرژی EE  در مالزی برای ساختمان ها در نظر گرفته است عبارتند از ارتقای موضوع جهت یابی در ساختمان سازی ،کاهش میزان گرمای ورودی به ساختمان ،استفاده بهینه از نور طبیعی ،بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر ،استحکام بنا ها واطمینان وخدمات تعمیر و نگهداری. به لحاذ داخلی بناها نیز موضوع کیفیت هوای داخلی ساختمان ،میزان اکوستیک بودن و عدم نفوذصدا ،چشم انداز مناسب ،میزان رطوبت داخل ساختمان و موضوع بهینه کردن مصرف آب  ،مکان یابی به لحاذ دسترسی به حمل ونقل و خدمات اجتماعی ،استفاده از مواد اولیه و مصالح دوستدار طبیعت ،مدیریت پسماند و بازتولید زباله مورد توجه قرار گرفته است .

طرح استفاده از انرژی های تجدید پذیر

اجرای طرح استفاده از انرژی های تجدید پذیر در صنایع از دیگر اقدامات دولت مالزی در زمینه مدیریت بهینه انرژی در ساخت وساز به شمار می آید . در این راستا طرح  ZERO ENERGY OFFICE در دست اجرا قرار دارد که با هدف افزایش آگاهی عمومی و بهره گیری از تکنولوژی های نوین و همراه کردن صنایع برای توجه به کارایی انرژی در محصولات تولیدی در دستور کار قرار گرفته است .در این طرح ضمن برگزار ی WORKSHOP های مختلف دهها واحد صنعتی در چارچوب این طرح تحت پوشش نظارتی قرار گرفته اند . در مالزی نکته مهم تعهد بلند مدت به طرح های اجرا شده است که تا حصول به نتیجه پی گیری می شود .

  مدیریت و کنترل میزان استفاده از نور آفتاب ونقش صنعت شیشه

رعایت میزان آفتابگیری ساختمان ها با در نظر گرفتن سه عنصر جهت تابش ،میزان عبور ومیزان حرارت و به حداقل رساندن نیاز به نور مصنوعی و بهره گیری 95درصدی از نور آفتاب در روز از دیگر محورهای مورد تاکید در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان در مالزی  است از این رو بهره گیری از تنوع و کارایی در صنعت شیشه سازی برای بهینه کردن مصرف انرژی برق برای  روشنایی ساختمان در اولویت قرار گرفته است .

به این منظور عموما سه نوع شیشه در ساختمان ها  به کار گرفته می شود : شیشه های شفاف ،یو وی و آفتایی  که هرکدام از انواع این شیشه ها با در نظر گرفتن  مقولاتی چون نورگیری ،نما ،زیبایی ،میزان انتقال نور ،رنگ ،میزان رفله نور و میزان جذب گرما  در ساختمان های مختلف استفاده می شوند. به عنوان مثال از شیشه های برخوردار از ظریب نفوذ سرمای زیاد برای به حدااقل رساندن درجه برودت ساختمان ها و بلعکس استفاده می شود .

.استفاده از شیشه در سقف ها برای با لا بردن حداکثر نور گیری در محیط های اداری و پارکینگ های عمومی و غیره از دیگر راهکار های کاهش میزان نیاز به انرژی برق برای روشنایی به شمار می آید .در این نوع از ساختمان ها از شیشه هایی استفاده می سود که نوعی توازن بین نورگیری و جلوگیری از نفوذ گرما را برقرار کرده باشد . و به این منظور از شیشه های مات با امکان سایه دهی مناسب استفاده می شود .

ایزولاسیون  وعایق بندی سقف و دیوارها

 در مالزی تاکید خاصی بر موضوع عایق بندی و ایزولاسیون اجزای ساختمان شده است . که هدف عمده آن صرفه حویی در مصرف الکتریسیته در زمینه سرمایش ساختمان است . استفاد از لایه های محافظتی وفایبر گلاس ها و فایبر سنگ و فایبرپلاستیک به این منظور ضمن کاهش آلودگی صوتی نیاز ساختمان ها به انرژی الکتریسیته برای برودت تا 40 درصد کاهش می دهد .در طراحی و پیاده سازی دیگر عناصر ساختمان نظیر دیوارها ، پنجره ،سقف ،درها و سایبان های ساختمان ها،سیستم روشنایی داخلی، چیلرها و آسانسور و پله برقی ها  نیز این موضوع یعنی مدیریت بهینه انرژی مد نظر قرار گرفته است .

استفاده از سیستم ها وپنل های خورشیدی

 استفاده گسترده از  پنل های خورشیدی  در زمینه های مختلف از جمله  به کارگیری واتر هیتر ها تا حد زیادی نیاز به الکتریسیته برای آب گرم کن ها و سایر مصارف را کاهش می دهد .این پنل ها  تا دو کیلو وات برق تولید می کنند و این تکنواوژی در شرایطی در مالزی به کار گرفته می شود که به علت بارانی و ابری بودن هوا دراین کشور این روش کارایی به مراتب کمتری نسبت به کشور ما که دارای امکان بالایی در زمینه بهره گیری از نیروی خورشید می باشد  برخوردار است که این امر ضرورت برنامه ریزی در این زمینه را نشان می دهد .

سیستم سایه بانی در ساختمان

سیستم سایه بانی در ساختمان یکی دیگر از تمهیدات دولت مالزی برای مدیریت انرژی در ساختمان است سیستم سایبانی که به دوشکل سایه بانی خارجی و داخلی تقسیم می شود نقش به سزایی درکاهش انرژی در ساختمان ایفا می کند این سایبان ها از طریق جلو گیری از نفوذ باد و گرما به داخل ساختمان با لحاظ کردن امکان ورود نورطبیعی کافی به ساختمان عمل می کنند و در بسیاری از ساختمان ها دیده می شوند و این امر از اهمیت بالایی در طراحی پنجره ،ایوان و بالکن برخوردار است

تحقیق و توسعه در خدمت بهینه سازی مصرف انرژی 

از دیگر اقدامات مالزی درزمینه بهینه کردن مصرف انرژی در ساختمان ها  مبحث  R&D  و تحقیق و توسعه است  بطوریکه دولت مالزی سرمایه گذاری زیادی بر روی توسعه منابع انسانی برای توسعه تکنولوزی لازم برای مقرون به صرفه کردن مصرف انرژی در ساختمان به عمل آورده است . طراحی واجرای  دوره های آموزشی ،انجام کارهای تحقیقاتی و پژوهشی ،همکاری با دانشگاهها و انجام پروژه های مشترک ،حمایت از پایان نامه های دانشجویی در رشته های مرتبط ،حمایت از برگزاری نمایشگاهها وپشتیبانی از اختراعات و تجاری سازی آن ها ،طراحی نرم افزارها و بسته های آموزشی ،بهره گیری از همکاری  سازمانهای مردم نهاد ،و افزایش فرهنگ صرفه جویی در مدارس و مراکز آموزشی و تهیه و تکثیر برچسب و ضمیمه میزان مصرف انرژی برای کالاهای خانگی و ساخت فیلم ها و تیزرهای آموزشی   ،مونیتور کردن دستاوردهای جهانی و نظارت بر اجرای دقیق طرح های توسعه ای در زمینه های بهینه کردن مصرف انرژی از دیگر اقدامات در این زمینه به شمار می آید .

 سیاست تعرفه های تصاعدی و کاهش تدریجی سوبسیدها در بخش انرژی

   مدیریت تعرفه های برق و آب از دیگر اقدامات مالزی در زمینه کارایی بهره گیری از انرژی در ساختمان است که در این زمینه موضوع درجه بندی تعرفه ها بر اساس منطقه ای و موضوع افزایش تصاعدی آب بها و برق بهاء به تناسب مصرف و برخی اقدامات تشویقی دیگردر دستور کار قرار گرفته است و در نهایت هدفمندی یارانه ها و کاهش تدریجی یارانه در بخش انرژی از حدود 3 سال پیش در دستور کار دولت مالزی قرار دارد اما اجرای آن کاملا حساب شده وتدریجی در جریان است تا دارای کمترین پیامد اجتماعی برای اقشار آسیب پذیر باشد .

نویسنده: جعفر خوشروزاده؛ دانشجوی دکترای ارتباطات دانشگاه یو پی ام

 

 


Post date: 2015-04-19 18:18:39
Post date GMT: 2015-04-19 10:18:39
Post modified date: 2015-06-28 17:08:44
Post modified date GMT: 2015-06-28 09:08:44

Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com